PDA

Zobacz pełną wersję : Komputery - Porady/Problemy


Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19

Mlody
09-05-2009, 20:59
masz kolego Bearshare?

Kiler_
09-05-2009, 21:05
Kiler, a robiłeś ostatnio przywracanie systemu?
Nie.
wklej log z HijackThis.
Zaraz to zrobię, tylko niech mi zeskanuje do końca antywir.
masz kolego Bearshare?
Nie używam takich gówien. ;P

Mlody
09-05-2009, 21:07
to dobrze bo podobno ma pełno keyloogerów.

Kiler_
09-05-2009, 21:23
Żadnego wirusa nie znalazło.


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:18:54, on 2009-05-09
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\DWRCS.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\StkCSrv.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
C:\Program Files\Atheros\ACU.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
C:\Program Files\RFA Platinum\rfagent.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
G:\utorrent\utorrent.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.icq.com/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.ht m
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ACU] "C:\Program Files\Atheros\ACU.exe" -nogui
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKCU\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: CCC.lnk = ?
O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA ~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPE R~1\KASPER~1\kloehk.dll
O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Atheros - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
O23 - Service: DameWare Mini Remote Control (DWMRCS) - DameWare Development LLC - C:\WINDOWS\system32\DWRCS.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe
O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\WINDOWS\System32\StkCSrv.exe

--
End of file - 7156 bytes

W przeciągu godziny "zjadło" mi 50 mega. :/

Mlody
09-05-2009, 21:39
proponuje formata

b33k
09-05-2009, 22:17
zaznacz ten wpis: O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe i wybierz fix. zrestartuj kompa i wklej nowy log

Kiler_
09-05-2009, 22:31
Tak to się przedstawia. ;P

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 22:25:11, on 2009-05-09
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
C:\WINDOWS\system32\DWRCS.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\StkCSrv.exe
C:\WINDOWS\system32\DWRCST.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
C:\Program Files\Atheros\ACU.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe
C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.icq.com/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.ht m
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ACU] "C:\Program Files\Atheros\ACU.exe" -nogui
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: CCC.lnk = ?
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA ~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPE R~1\KASPER~1\kloehk.dll
O23 - Service: Usługa konfiguracji Atheros (ACS) - Atheros - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
O23 - Service: DameWare Mini Remote Control (DWMRCS) - DameWare Development LLC - C:\WINDOWS\system32\DWRCS.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe
O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\WINDOWS\System32\StkCSrv.exe

--
End of file - 6970 bytes

emce
09-05-2009, 22:50
Już powinno być dobrze.

Kiler_
11-05-2009, 00:22
Kurde, nadal mi zżera miejsce na dysku. Dzisiejszego dnia całe 170 mega. :sad:
Pomocy. ;P

emce
11-05-2009, 14:21
usun tempy.

"Start => Uruchom => wpisz:
%temp%
i usuń wszystko

Start => Uruchom => wpisz:
%Userprofile%\Ustawienia lokalne\Temp i wyczyść wszystko

Wciskamy jednocześnie klawisze CTRL+A zaznaczając pliki i klikamy klawisz DEL przytrzymując SHIFT aby je usunąć."


Pytanie ode mnie:
Powiedzmy, że mam dwa systemy na dysku, oba na różnych partycjach (XP na C, 7 na E). Czy da się zrobić tak, że przy starcie komputera automatycznie uruchamia się XP, a dopiero kiedy podczas bootowania nacisnę jakiś klawisz to pokaże mi się menu z wyborem systemu?

Norb
11-05-2009, 14:24
Masz od tego odpowiedni temat.

Kiler_
11-05-2009, 15:23
Tempy usuwam na bieżąco. Wiem jak to się czyni, aż taka pipka ze mnie nie jest. :E

emce
11-05-2009, 15:51
No to pozostał Ci formacik :szalony:...

Nie wiem, mi też ostatnio zjada miejsce na C. Z tym że mam tak, że z ~6GB robi się ~5.7, a następnego dnia znów jest ~6GB :E

Kiler_
11-05-2009, 16:19
LoL. U mnie to samo, teraz nagle dostałem 80 mega w bonusie. ; ] Trzeba będzie obserwować sprawę. Co do formata to nigdy. ;P Lapek śmiga aż miło od 29 września 2007 roku i nie mam zamiaru na siłę go formatować. Wszystko chodzi płynnie, nie wiesza się, więc sam nie wiem. :sad:

o2
11-05-2009, 16:36
Mnie się widzi, że to będzie plik wymiany.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik_wymiany

dudson
15-05-2009, 08:26
Co jakiś czas wyskakuje mi coś takiego i nie wiem o co konkretnie chodzi.
Wchodzę na stronę startowa (interia.pl) I wyskakuje właśnie taki komunikat. Jakie kroki trzeba podjąć by nie musiał się on pojawiać?
http://img258.imageshack.us/img258/6144/beztytuuoud.jpg

b33k
15-05-2009, 11:06
Nie pokazuj tego okna ponownie ? :rolleyes:

cleavage
15-05-2009, 12:13
Nie pokazuj tego okna ponownie ?

Dokładnie.. tak na marginesie - Avast to shit.

Kiler_
15-05-2009, 14:27
Przyjechałem do domu, odpalam kompa rodziców, a tutaj niespodzianki na mnie czekały. ;P
Podczas odpalania kompa włącza się automatycznie bios. Jak wreszcie udaje się wejść do systemu, to po kliknięciu na dowolną ikonkę na pulpicie pojawia się komunikat czy chcę usunąć dany plik. Trzeba się nieźle naklikać, żeby to anulować. Podejrzewam, że to wirusik. Sprawdzałem trzema antywirusami i dupa. Dodam, że jak się resetuje kompa to bios się już nie pojawia, tak samo jak ten komunikat z usuwaniem plików.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 14:08:12, on 2009-05-15
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Fmctrl.EXE
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [FmctrlTray] Fmctrl.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 3805 bytes

b33k
15-05-2009, 22:47
czysto.

jq
15-05-2009, 23:06
Ej pomocy, bo zaraz mnie coś strzeli. W tym nowym gg nie działa mi archiwum, reinstall nie pomaga, mam zaznaczone żeby archiwizowało. Łotafak?

Trolu
16-05-2009, 16:17
Zainstaluj stare GG i po kłopocie. Nie żartuję.

jq
16-05-2009, 16:31
No właśnie myślałem o tym, ale przywiązałem się do tych okienek rozmów w kartach w jednym oknie :D

Trolu
16-05-2009, 17:20
To zainstaluj konkurencyjne komunikatory, one chyba powinny też mieć takie bajery;P

PS. Ile ramu zżera Tobie to nowe gg??? Bo moje 7.7 pochłania 15MB. Pytam tak z ciekawosci, nie mam zamiaru tego szajsu instalować.

jq
16-05-2009, 17:23
70mb :| A niby tak pracowali, żeby zżerało jak najmniej ramu.

Trolu
16-05-2009, 17:29
Kiedyś to tyle ramu cały komputer miał, producenci się starali, żeby wszystko jak najmniej wymagało. Obecnie myślą, że jak ktoś ma 2GB ram to mogą buble ludziom wciskać.

misjurg
16-05-2009, 20:32
No dobra, znowu wyłącza mi się komputer. Nic nie jest ciepłe, więc przegrzewanie się chyba nie wchodzi w grę. Myślę, że tym razem to raczej zasilacz, bo tak nagle gaśnie, jakby odcięło się od prądu. Zdarza się też, że po wyłączeniu nie chce się od razu uruchomić, muszę wyłączać listwę.
Sprawdzałem w BIOSie temperatury, to wszystko jest w normie, tylko moją uwagę zwróciło jedno:
Current SYSTEM FAN Speed - 0
Nigdy na to nie patrzyłem, więc nie wiem, czy powinno się kręcić, czy nie. :D
Jakieś rady? Nie chcę wymieniać zasilacza, jeśli nie mam 100% pewności, że to jego wina.

edit: No dobra, teraz nie włączam ani anime (czyli w sumie Subedita ;p ), ani żadnej gry i na razie działa. Jeśli się nie wyłączy, to ja już nie wiem, co to może być. :S

emce
16-05-2009, 21:03
podaj sprzęt i jaki to zasilacz?

misjurg
16-05-2009, 21:19
Zasilacz z serii tych gównianych, ale był razem z kompem, a ja nie miałem kasy na wymianę. Take me 400W. Ostatnio też miałem jakiś gówniany, ale działał mi ponad 5 lat (ta, wiem, kwestia szczęścia). :P
Sprzęt:
Gigabyte M61SME-S2
AMD Athlon 64 X2 4200+
Galaxy GeForce 7300GT
pamięć Goodram 1GB 800mhz

Eee, chyba nic więcej nie będzie potrzebne. ;P
Komp nadal się nie wyłączył, więc nie wiem już, czy to przez gry/odtwarzacze multimedialne, czy coś innego. Zaraz włączę anime i zobaczę, czy będzie działał.

emce
16-05-2009, 21:42
wg mnie zasilacz nie wytrzymuje obciazenia, bo markowe 400W z takim sprzetem by sobie poradziło bez problemu. Jak możesz to pożycz od kumpla coś markowego, nawet MC-350W by tutaj dał radę.

misjurg
16-05-2009, 22:01
Ach, żebym to ja miał kumpla, który by mi pożyczył. :D
Na razie działa od dwóch godzin, oglądam anime, ale odtwarzacz nie powoduje przeciążenia tak jak wcześniej. Gier nie odpalam, korzystam z tego, że działa. ;P
Mimo wszystko, jak tylko będę miał kasę, to kupię ten nowy zasilacz. Będę przynajmniej wiedział, że mam coś markowego, a nie gówno, które w każdej chwili może się zepsuć. ;)

scheva
17-05-2009, 12:12
Podłączyłem drugi twardy dysk. Jak odpalę windowsa ze starego dysku to go nie mogę wyszukac. help me

Edit:

Problem rozwiązany

scheva
17-05-2009, 21:12
Sorry za post pod postem ale mam kolejny problem, otóż otwieram byle jaki program np Kaspersky albo RegCleaner widac go w menadżerze zadań w procesach, że jest odpalony ale nigdzie się on nie otwiera. OCK ?

James
17-05-2009, 21:15
Sorry za post pod postem ale mam kolejny problem, otóż otwieram byle jaki program np Kaspersky albo RegCleaner widac go w menadżerze zadań w procesach, że jest odpalony ale nigdzie się on nie otwiera. OCK ?

Bo może są kilkukrotnie uruchomione. Przeskanuj kompa, wyczyść rejestr, ew. zrób przywracanie systemu. Miałem kiedyś taki problem.

scheva
17-05-2009, 21:25
kurde przed godziną format robiłem...

maybac
18-05-2009, 14:22
Panowie proszę o pomoc.
Zainstalowałem Alone In The Dark.
Odpaliłem gre i w cut-scenkach nie słysze głosów.
Kiedy odzyskuje władze na Edziem słysze ze kazą mi sie ruszac.
Jak jest znowu filmik kiedy Edward patrzy w lustro nowu nie słysze co on pierdoli.
Gra oryginalna wiec nie mozliwe zeby były wyciete dialogi.
Co mam zrobic?

M!cha15
18-05-2009, 15:54
Nie ogarniam ludzi, którzy mają oryginały i pytają na forach. Skoro masz oryginał, zadzwoń do pomocy technicznej i po problemie...

maybac
18-05-2009, 16:19
Nie ogarniam ludzi, którzy mają oryginały i pytają na forach. Skoro masz oryginał, zadzwoń do pomocy technicznej i po problemie...

Po cholere mam dzwonic jesli rozwiazanie jest bardzo proste i wystatczy liczyc na kogos pomocnego ktory nie ma tak małej głowy ze czegos nie ogarnia...

roma
19-05-2009, 13:49
Mam problem z symulatorem Prawo Jazdy 2009 otóż ustawiam wszystko na kiere ale nie moge saklibrować pedałów tak jakby ich nie wykrywało,kiera sprawna w i nnych grach działa bez problemu kiera to Logitech Formula Force EX

anty_Seeba
22-05-2009, 18:06
Jako, iż nie jestem w tym obeznany kieruję do Was pytanie:
Jak odbieram częściami paczki od wujka(napisał bym wprost te słowo, ale boje się o punkcika, a za wujka nie ma;) ) to jak to potem zebrać w kupę? Coś trzeba zrobić czy wszystko robi się samo, dostane 8 paczek. Z góry dzięki za odp

maybac
22-05-2009, 18:17
Jako, iż nie jestem w tym obeznany kieruję do Was pytanie:
Jak odbieram częściami paczki od wujka(napisał bym wprost te słowo, ale boje się o punkcika, a za wujka nie ma;) ) to jak to potem zebrać w kupę? Coś trzeba zrobić czy wszystko robi się samo, dostane 8 paczek. Z góry dzięki za odp

Otwierasz tylko pierwsza paczkę reszta wypakuje sie automatycznie

b33k
22-05-2009, 22:50
Kto wie jak usunąć wpizdu ten jeba** pasek narzędzi (ten który wyskakuje po przytrzymaniu jakiejś ikonki na pulpicie i przeciągnięciu jej pod krawędź ekranu)? Wkur*** mnie on już od dłuższego czasu. :mad:

seann
23-05-2009, 13:24
Nie wiem czy dobrze pojąłem o jaki pasek Ci chodzi, ale jeśli tak, to chwyć ten pasek za takie kropeczki z boku i przeciągnij to gdzieś na pulpit. Wtedy pasek zamieni się w okno, które już normalnie wyłączysz iksem. ;)

emce
23-05-2009, 14:29
Jak mi ktoś znajdzie sterowniki do karty sieciowej pod płyte Gigabyte GA-M55S-S3 v2 pod Win 7 32bit to mu stawiam pomnik.

b33k
23-05-2009, 14:52
Nie wiem czy dobrze pojąłem o jaki pasek Ci chodzi, ale jeśli tak, to chwyć ten pasek za takie kropeczki z boku i przeciągnij to gdzieś na pulpit. Wtedy pasek zamieni się w okno, które już normalnie wyłączysz iksem. ;) Wiem jak go wyłączyć, ale ja chcę go usunąć całkowicie żeby się nie pojawiał jak przeciągnę ikonkę. :/

anty_Seeba
23-05-2009, 21:17
Panowie jest problem z moimi paczkami, otóż włączam 1 część ładuje się i przy 4 parcie wyskakuje komunikat:
You need to have following volmue to continue extraction:

tu pojawia się ścieżka dostępu do 5 parta i potem:
Inseret a disc with this volmue and press OK to try again or press canel to break extraction.

Co mam teraz zrobić?

maybac
23-05-2009, 22:41
Panowie jest problem z moimi paczkami, otóż włączam 1 część ładuje się i przy 4 parcie wyskakuje komunikat:
You need to have following volmue to continue extraction:

tu pojawia się ścieżka dostępu do 5 parta i potem:
Inseret a disc with this volmue and press OK to try again or press canel to break extraction.

Co mam teraz zrobić?

Wskaż mu recznie parta ktorego znalezc nie moze.

t-muss
24-05-2009, 10:02
Nie wiedziałem gdzie to napisać, piszę tu.
Problem z GG, nie pierwszy raz się dzieje, że usuwa mi się cała lista, sama, tak nagle .
Import z serwera nie pomaga , mimo, iż wcześniej eksportowałem . Co robić ?

emce
24-05-2009, 12:19
Łamigłówka.

Żeby naprawić błąd 651 w 7, potrzebuje skopiować pewien plik z Visty SP1 (raspppoe.sys) do folderu system32/drivers/. No więc właśnie, w jaki niby sposób mam to zrobić? Pod 7 sie nie da, bo rzekomo nie mam praw administratora (wtf?), a pod XP również tego nie zrobię, bo "plik jest aktualnie używany" :E?

anty_Seeba
24-05-2009, 14:51
Kolejny odcinek problemu z moimi paczkami;) wiem to może stawać się nudne..

wypakowałem to i wyskakuje bład, że problem z zamontowaniem obrazu, plik jest nie dostępny.

plik ma roz. mdf. i mds

Sid
24-05-2009, 15:16
Mam oryginalną grę Anno 1503, z Kolekcji klasyki i jest tam jakiś zyebany system zabezpieczający, który informuje, że nie może uruchomić gry, bo są włączone jakieś systemu emulujące. :S Do czego to doszło, że nie mogę uruchomić oryginalnej gry... Kiedyś instalowałem tą grę i nie było żadnych problemów...

maybac
24-05-2009, 16:17
Mam oryginalną grę Anno 1503, z Kolekcji klasyki i jest tam jakiś zyebany system zabezpieczający, który informuje, że nie może uruchomić gry, bo są włączone jakieś systemu emulujące. :S Do czego to doszło, że nie mogę uruchomić oryginalnej gry... Kiedyś instalowałem tą grę i nie było żadnych problemów...

Wywal Deamona albo co tam masz z procesów. Mam to samo z Spellforce, tez oryginalnym. Za te systemy to powinni im jaja z dupy powyrywac...

Sid
24-05-2009, 16:43
Wywal Deamona albo co tam masz z procesów. Mam to samo z Spellforce, tez oryginalnym. Za te systemy to powinni im jaja z dupy powyrywac...
Wyłączyłem Deamona, nic nie pomaga, a nie widzę jakichś innych systemów emulujących.

maybac
24-05-2009, 16:57
Wyłączyłem Deamona, nic nie pomaga, a nie widzę jakichś innych systemów emulujących.

Jakis patch, ew. mod do nero? Wszystko co mogłbys uzywac do piracenia. Tak te zabezpieczenia są jebniete

Sid
24-05-2009, 17:03
Eh, to chyba już lepiej być piratem. :D

maybac
24-05-2009, 17:20
Jak by nie było uzywanie piratów nie przysparza zadnych problemów. Zadnych frajerskich DRM-ow. Po prostu wkładasz płytke emulujesz w Deamonie, potem crack i grasz;p. A w oryginałach jednak musisz aktywowac przez neta, masz ograniczona liczbe aktywacji. ujowo:)

Sid
24-05-2009, 21:14
Nawet usunąłem Deamona i jeszcze tam jakiś był i dalej wykrywa jakiś program emulujący, no co za szajs. :S

Kaiser
25-05-2009, 11:23
Wczoraj Kaspersky usunął mi jakiegoś jebutnego wirusa, trwało to jakieś 5 minut. Niestety od tego czasu na pasku, obok zegara systemowego, nie ma ikonki "K" i nie mogę w ogóle wejść w opcje programu, sprawdzić statystyki itp. Najgorsze jest to ż nie mogę go odinstalować, bo on cały czas jest na dysku ( nie wyskakuje mi alert systemowy, że "komputer moze być zagrozony"). Po prostu zwykła deinstalacja nie daje rezultatów.

Sid
25-05-2009, 12:20
Kaspersky zrobił samodestrukcję? :E Może to on był wirusem? :D

Kaiser
25-05-2009, 15:03
Uporałem się z tym. Teraz mam problem z aktywacją Kasperskiego. Nie pasuje żadne klucz, choć wcześniej nie miałem takiego problemu i aktywacja przebiegła bez problemów.

seann
25-05-2009, 15:09
Aktywuj co miesiąc na trialu i problem z głowy. ;)

Kaiser
25-05-2009, 15:36
Też o tym myślałem. Ale na trialu nie mogę zaktualizować bazy danych

scheva
25-05-2009, 15:36
Też o tym myślałem. Ale na trialu nie mogę zaktualizować bazy danych

Że what ?

kalki
30-05-2009, 00:04
Witam panowie.
Mam pytanie:
Słyszałem od kolegi, że istnieje przejściówka do pada od play station 2 na usb, żebym mógł grać na PC. Sam szukałem, ale za cholerę znaleźć w necie nie mogę. Poratuje ktoś linkiem, bądź pełną nazwą tego cuda ? :D

rav
30-05-2009, 00:17
http://allegro.pl/item644906378_konwerter_do_pc_na_2_pady_z_psx_ps2_ wibra_od_ss.html

Chociażby to.

roma
30-05-2009, 12:55
Szukam programu do edytowania pdf.Tzn.chodzi mi o to, że jak otwieram plik.pdf. to moge w nim pisać co polecacie?

jq
30-05-2009, 14:19
Siema, problem mam z firefoxem.
http://img189.imageshack.us/img189/8044/grube.png

Wie ktoś jak to zmienić?

t-muss
30-05-2009, 14:23
Nie bardzo kapuję, gdzie ten błąd ?

bujarek
30-05-2009, 14:26
chyba chodzi o to, że wszystko jest pogrubione ;P

na każdej stronie tak jest?

edit: i czemu ja na to samo zapytanie mam tylko 53,100,000 wyników? :D

t-muss
30-05-2009, 14:27
Aha, jeśli o to, to nie jestem pewny ale wejdź w Narzędzia -> Opcje -> Zakładka 'Treść' i tam masz o czcionkach.

bujarek
30-05-2009, 14:30
ale tam chyba nie ma nic o pogrubieniach... ;P

może jakieś rozszerzenie?

jq
30-05-2009, 21:14
Niezłe jaja, jak wyłączam kompa, napis "zamykanie systemu" jest napisane kursywą, odtwarzacz z youtuba też, ale cały youtube jest pogrubiony. To jest coś dziwnego, wirusy potrafią zrobić coś takiego?

Kiler_
30-05-2009, 23:02
Co do tej pogrubionej czcionki w Firefoxie to sobie po prostu stronę poszerzyłeś. Wciśnij CTRL+Scroll (kręć rolką:D) na myszce. ;P

jq
30-05-2009, 23:09
Nie poszerzyłem, czcionka jest pogrubiona, rozmiar jest normalny. ;)

t-muss
03-06-2009, 13:37
Mam problem.
Miałem jakiś błąd z Firefoxem to przeinstalować chciałem, to jak usunąłem i włączam instalke tego to wyskakuje mi błąd , że Firefox nie jest prawidłową aplikacją win32. Jak mam zainstalować, bo nie będę siedział na IE. : /

M!cha15
03-06-2009, 14:02
Wywal z rejestru wszystkie wpisy Mozilli. Troche tego jest.. ;/

t-muss
06-06-2009, 12:18
Tam to już nie aktualne, mam problem drugi. :P
A mianowicie, gdy włączam komputer (drugi, nie ten.), to na monitorze widnieje tylko czarny ekran i pokazuje się ramka z napisem 'No Signal' i nie ma obrazu, choć monitor jest włączony. Czego to wina ? Kabel który idzie od monitora do komputera jest dobrze podłączony i który idzie do gniazdka również. To wina jakiegoś nie łączenia kabla , karty graficznej ?

seann
06-06-2009, 13:03
Ja tam się nie znam, ale na początek podłączyłbym ten monitor do innego komputera. ;)

M!cha15
06-06-2009, 14:30
Najpierw sprawdź kabel. Potem podłącz monitor pod inny komp. Jeśli w pierwszym przypadku, nadal bedzie ten sam błąd, a gdy podłączysz go pod innego kompa, błedu nie będzie, to ja stawiam na walniętą karte graficzną. Aha jeszcze coś. Ile masz wyjść na kabel w karcie graficznej ?? Ja osobiście mam 2 i tylko 1 działa. Na drugi jest "No Signal"...

scheva
08-06-2009, 19:32
Mam problem otóż mój komputer nie chce odczytać dysku, (w ogóle go nie widzi chyba) który mam podłączony, a gdy podłącze drugi dysk to pokazuje się komunikat ''brak pliku NTLDR'' ock ?

P.S
Na tym drugim dysku windows działa normalnie

Judzio
09-06-2009, 12:10
Mam problem z niektórymi grami np. Warcraft III i Colin McRae DiRT. Przykładowo gram sobie kilka wyścigów i nagle pizd - restart kompa. Wirus to raczej nie jest, więc nie wiem, komp się przegrzewa ?
Dodatkowo zauważyłem jakieś spowolnienia/przyspieszenia w grach np. samochód wolniej jedzie przez sekundę lub w PESie koleś nagle przyspiesza <rotfl>

Płyta główna ASUS P5QL-E - bawiłem się w tym programie Six Engine(oszczedzanie energii itp. ale nic nie dało)
Grafa GeForce GTX 260 i zasilacz Fortron 500W.

Myślę że najprędzej problem w chłodzeniu lub jakieś sterowniki do grafy zjebane

cleavage
09-06-2009, 15:31
Sprawdź temperatury poszczególnych podzespołów podczas grania, lub po prostu daj maksymalne obciążenie na cepa/memki/grafikę programami diagnostycznymi. Cep/memki to np. Orthos, a grafa to 3Dmark06. Tempy sprawdzaj programami CoreTemp, GPU-Z oraz EVEREST.

skrazzi
09-06-2009, 21:58
Witam,

mam następujący problem:

aktualnie śmigam na windowsie 7 i mam liveboxa. Do wczoraj wszystko działało jak rakieta, a nagle odpalam i patrze nie mam neta. Połączeni z routerem jest poprawne i jak odpalam przeglądarkę, to pojawia się, że połączenie zostało przerwane. Teraz odpaliłem tryb awaryjny z użyciem internetu w win7 i net śmiga. Co jest grane?

Yeti
12-06-2009, 01:17
Mimo ściągnięcia najnowszego Adobe Flash Playera, skróty do filmów z YT (w sensie, że te takie małe video umieszczane np. na blogach) - ale tylko do niektórych, nie pojawiają się, zamiast nich mam natomiast "Get Flash Player". Co z tym zrobić?

Po otworzeniu YT film idzie normalnie.

Grzechu
12-06-2009, 14:16
Problem jest z drukarką. Nie była używana już od hu hu i gdy ją odpaliłem, pokazuje mi, że jest niski stan kolorowego tuszu, natomiast czarnego jest jeszcze połowa. Głównie jest mi potrzebny czarny, ale gdy drukuje testową stronę to wyjeżdża czysta karteczka, mimo, iż pracuje tak, jakby drukowała. Zapewne zaschnęło w pizdu wszystko, jest jakaś rada na to ? Czy tylko i wyłącznie ratunkiem są nowe naboje ?

rav
12-06-2009, 15:09
Jak nie masz żadnego płynu do udrażniania głowic, to wlej trochę spirytu do kubeczka i zostaw w nim na jakiś czas zamoczone z pół centymetra kartridża od spodu. To na serio pomaga :D

Grzechu
12-06-2009, 15:16
A może być w ciepłej wodzie lub w innej gorzole ? Bo nie mam spirytu czystego, ale jakas gorzoła sie znajdzie

o2
12-06-2009, 15:17
Do kilera uderz.

Grzechu
12-06-2009, 15:21
Ten to pewnie leży gdzieś zachlany :szalony:

WD40 da rade ;D

o2
12-06-2009, 15:50
Grzesiu, Ty chcesz ciekłym smarem głowice w drukarce "czyścić" ?

Tym się konserwuje, nie czyści :E Do czyszczenia tego typu rzeczy trzeba destylatu jak np. jakiś alkohol, a nie :E

Grzechu
12-06-2009, 15:54
Grzesiu, Ty chcesz ciekłym smarem głowice w drukarce "czyścić" ?

Tym się konserwuje, nie czyści :E Do czyszczenia tego typu rzeczy trzeba destylatu jak np. jakiś alkohol, a nie :E

Przecież żartowałem z tym WD40 :lol3: Po spirytus nie chce mi sie zbytnio isc do sklepu, wiec moze poczęstowałbym ten kartridż jakimś perfumem, lub ciepłą wodą ew. jakąś inną gorzołą. I tak za miesiąc kupuje jakiś sprzęt wielofunkcyjny, ale zależy mi na tym, aby dziś ten tusz odpalił ;P

o2
12-06-2009, 15:56
Perfumy Ci mogą śliczne zafarby na wydrukach zrobić.

Na Twoim miejscu bym się jednak przespacerował :)

Grzechu
12-06-2009, 16:25
Zamoczyłem! :D Oczywiście kartridż w spirytusie, zboczuchy :P Ciekawe czy cos pomoże...

Troche lipa, bo jak włożyłem kolorowy to odrazu puścił farbę a czarny to jakiś nietykalny póki co :/

Kiler_
12-06-2009, 16:44
Ile za spiryt zapłaciłeś ? :lol3:

Grzechu
12-06-2009, 16:51
Eeee.. Szkoda tylko tego spirytu, bo nic nie pomogło. Nic tylko zrobić papa drukarce i na szrot ;) Ehh.. szkoda, że ten spiryt jest teraz kolorowy, bo gdyby był czysty to.. chlup w dziub ;) Pora na jakiś nowy sprzęt.

Aaa spiryt załatwiłem od ciotki obok :D

Mlody
14-06-2009, 15:37
Elo elo 5 2 0
Gram w mz(wtajemniczeni wiedza jaka to gra),i chce włączyć mecz 3D i tu piszę Error downloadfailed.Jave mam zainstalowaną,Karta jest dobra skoro Fifa 09 mi odpala bez przeszkód.Pomoże3 mi ktoś?

scheva
14-06-2009, 16:49
Elo elo 5 2 0
Gram w mz(wtajemniczeni wiedza jaka to gra),i chce włączyć mecz 3D i tu piszę Error downloadfailed.Jave mam zainstalowaną,Karta jest dobra skoro Fifa 09 mi odpala bez przeszkód.Pomoże3 mi ktoś?


Musisz gf6546gg869(wtajemniczeni wiedzą o co chodzi):powaliło:

Mlody
14-06-2009, 20:25
Pomoże mi ktoś?

cleavage
14-06-2009, 20:59
Widocznie nikt nie jest wtajemniczony o jaką grę chodzi.

Mlody
14-06-2009, 21:04
managerzone macie już

M!cha15
14-06-2009, 21:37
Karta jest dobra skoro Fifa 09 mi odpala bez przeszkód.

To ty na podstawie FIFY oceniasz jakość karty graficznej ?

:rolleyes:

Mlody
14-06-2009, 21:43
Informatyk co mi kompa robił powiedział ze spokojnie odpali,ale niestety nie odpala,chyba będę musiał go wezwać bo nikt nie może mi pomóc.

Mruvek
15-06-2009, 18:19
To ty na podstawie FIFY oceniasz jakość karty graficznej ?

:rolleyes:

A nie można ?

Trolu
15-06-2009, 18:25
Ja oceniam jakosć karty po pudełku:D


Nosz ta Fifa 09 jest tak wymagającą(graficznie) grą, że hej.

cez
15-06-2009, 23:39
A nie można ?

raczej nie mozna, predzej po kryzysie ale nie po fifie :yyy:

Mruvek
16-06-2009, 15:59
Ja oceniam jakosć karty po pudełku:D


Nosz ta Fifa 09 jest tak wymagającą(graficznie) grą, że hej.

Skoro śmiga na tej karcie FIFA która jakąś tam grafikę 3D ma, to chyba logiczne, że będzie działał też np FM... o takie "ocenianie" karty mi chodziło

Kaiser
22-06-2009, 19:32
Jutro planuję kupić nowy monitor i w związku z tym mam pytanie. Czy przy kupnie monitora, konieczny jest zakup listwy zasilającej?

t-muss
23-06-2009, 21:30
Mam problem... Otóż, przy instalacji najnowszej Javy ( wersja 6 , aktualizacja 14) pod koniec instalacji wyskakuje mi ' Installation Failed. The wizard was interrupted before Java(TM) 6 Update 14 before could be completely installed. To complete installation at another time, please run setup again .' Próbowałem kilka razy i nic, co zrobić..?

M!cha15
23-06-2009, 21:34
Wywal caluteńka Jave z kompa i zainstaluj najnowszą wersje ;)

t-muss
23-06-2009, 21:36
Tyle, że jak jeden plik starej Javy chce usunac, to mi pisze, zebym sprawdzil czy nie jest chroniony, albo aktualnie jest uzywany, a uzywany nie jest, bo nigdzie go w procesach nie ma.

scheva
23-06-2009, 21:43
Użyj Unlocker-a i usuń te pliki

t-muss
23-06-2009, 21:55
Nawet Unlockerem nie moge tego ruszyc.. : /

b33k
23-06-2009, 22:53
spróbuj normalnie w trybie awaryjnym usunąć.
jak nie da rady to usuń przez Pocket KillBox (http://www.programosy.pl/program,pocket-killbox.html) w trybie awaryjnym.

t-muss
24-06-2009, 09:29
Plik usunąłem, Javy na kompie zero, a nadal jest ten sam problem podczas instalacji.. Występuje on w instalacji online i offline.

b33k
24-06-2009, 12:18
może usuń wszystkie klucze javy z rejestru. uruchom/regedit

t-muss
24-06-2009, 12:33
Znalazłem chyba 2, folderów jest fpisduitroche , więc więcej nie znalazłem. Ile tego ma być ? No, a problem dalej z instalacją jest, wyskakuje to samo. Dodam jeszcze może, że to nie jest w mały okienku , tylko w oknie instalacji, tak, jak bym ja kliknął 'Anuluj' , a nie kliknąłem.

edit: Dopiero teraz znalazłem jeszcze kilka, ale to też nie rozwiązało problemu.. Kvrwa, jak chce grać w : O . :S

t-muss
24-06-2009, 13:58
Piszę post pod postem, bo by nie było widać. Dopiero teraz ogarnąłem trochę ten rejestr i pousuwałem wszyyyystkie klucze Javy. Jednak teraz wyskakuje błąd w nowym już małym okienku : ' Internal Error 2753.regutils.dll ' . Na stronie Javy nie znalazłem takiego błędu.

322
25-06-2009, 16:37
Powiem wprost...WKVRWILEM SIE!
Od juz bardzo dlugiego czasu, mam taki problem, ze opcja ''loguj automatycznie'' (na zadnej stronie) mi nie dziala. I za kazdym razem musze sie logowac. Co prawda kilka razy uratowalo mi to dupe, ale juz mnie to denerwuje. Uzywam firefoxa, jak to naprawic?

bujarek
25-06-2009, 17:07
Obsługa cookies? Choć mogę się mylić.
Narzędzia -> Opcje -> Prywatność, popatrz tam w "Ciasteczka"

322
25-06-2009, 17:12
Nie no, ciasteczka mam elegancko włączone

M!cha15
25-06-2009, 18:56
Narzędzia -> Opcje -> Bezpieczeństwo. Jest tam taki napis: Pamiętaj hasła do witryn ;) Masz zaznaczone "ptaszkiem" ??

322
25-06-2009, 19:19
mam :(

M!cha15
25-06-2009, 21:41
Narzędzia -> Opcje -> Prywatność i są tam ustawienia w które jak wejdziesz i naciśniesz ok, wywalają zapamiętane hasła, itp.

Jeśli nie to, to może masz zapisywanie ciasteczek do wyłączenia programu. Dokładnie tu: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność, wpis Przechowuj

W ogóle zrób screen z Prywatności i Bezpieczeństwa.

Jeśli nic nie pomoże, na wszystko pomocny będzie reinstall + wywalenie resztek z rejestru, a tych jest sporo i potrafią narobić bałaganu. Sam nie mogłem kiedyś mozilli u siebie włączyć, bo wywalał komunikat, że jej proces trwa. Najlepsze było to, że w procesach jej nie było, i nawet po reinstallu "niby" była w procesach. Błąd powodował zdublowany wpis do rejestru. Być może w twoim przypadku jest to samo.

PS. Programiści, którzy "robili" mozille zadbali, aby była szanowana ;P Napis mozilla podkreśla jako błąd, a Mozilla już nie ;) Cfaniaczki ;P

Kiler_
26-06-2009, 20:01
Muszę sformatować rodzicom kompa. Jednak problem jest taki, że mają tylko jedną partycję, na których są jakieś tam ich zdjęcia. Nie mają nagrywarki póki co, więc zgrywanie danych na płytki odpada. Myślałem o tym, żeby im strzelić partycję dodatkową jakimś programem pokroju PM, ale obawiam się, że może wyjść jakiś kibel i komp się w ogóle nie odpali. Macie jakieś pomysły, co z tym można zrobić ?

cez
26-06-2009, 20:07
Muszę sformatować rodzicom kompa. Jednak problem jest taki, że mają tylko jedną partycję, na których są jakieś tam ich zdjęcia. Nie mają nagrywarki póki co, więc zgrywanie danych na płytki odpada. Myślałem o tym, żeby im strzelić partycję dodatkową jakimś programem pokroju PM, ale obawiam się, że może wyjść jakiś kibel i komp się w ogóle nie odpali. Macie jakieś pomysły, co z tym można zrobić ?

oczywiscie,

1. albo podpiac inny dysk i zgrac dane
2. pozyczyc od kogos dysk zewnetrzny i zgrac dane
3. podpiac nagrywarke, zgrac dane
4. w zaleznosci od ilosci mozna wrzucic fotki na neta np na rapida

a teraz ide pic :wino: aczkolwiek nie wino ;)

Kiler_
26-06-2009, 20:18
Żeby to tak łatwo można było skołować jakiś dysk to bym się nie pytał. ;P

M!cha15
26-06-2009, 20:34
Pendriva nie masz ? Teraz 4Gb kosztuje 40zł, chyba, że to potrzeba coś wodo, wstrząso, tornadowo, tsunamowo odporne ;) A nie wierze, że tylko na ten jeden raz by Ci się "patyczek" przydał...

Zostaje jeszcze opcja max. kompresji w WinRarze(jeśli fotki nie w formacie .jpg albo .jpeg to sporo skompresuje, jeśli natomiast w tych dwóch formatach co podałem - nie ma się co bawić, bo ubędzie może ze 2mb) i wrzuta na jakiś hosting typu Rapid, Filefront, itp.

Ostatnia opcja to kabelek Ethernetowy i wysłanie fotek z kompa rodziców na twój.

Kiler_
26-06-2009, 21:10
Nigdy mi zajebiaszczy pendrive nie był potrzebny. Mam swojego, starego poczciwego penka o porażającej wielkości 256 mega. :D Tych zdjęć parę giga będzie plus jakieś dokumenty. Chyba nie wyrzuciłem jeszcze mojego starego dysku. Trzeba go odnaleźć i sprawdzić czy działa. ;) Chciałem się raczej spytać czy istnieją jakieś bezpieczne programy do tworzenia partycji, bez straty danych. Jak będzie potrzeba to jakoś te dane rodziców zgram.

AGR
26-06-2009, 21:14
Partition Magic na przykład.

Kiler_
26-06-2009, 21:20
Pisałem o nim w pierwszym poście, ale też słyszałem opinię, że nie jest taki bezpieczny. Kumpel też miał jedną partycję i po zabawie PM skończyło się na stawianiu systemu od nowa. ;P

t-muss
26-06-2009, 21:28
Jak pobieram Javę, to pobrać JDK , czy JRE ?

bujarek
26-06-2009, 21:55
jre (w każdym razie nie jdk ;P)

t-muss
27-06-2009, 10:18
Jak odpalić grę na XP , która jest np. na Windowsa 98 ?

Yeti
27-06-2009, 10:40
Spróbuj we właściwościach ustawić tryb zgodności na Windows 98.

t-muss
27-06-2009, 11:45
Tyle, że ja jej nie mogę nawet zainstalować .

Aha, już wiem, o co Ci chodzi, ale to nie pomogło, włącza się to samo, co przedtem. Czarne tło i wywala do Windy.

Sid
27-06-2009, 20:41
Mam problem, bo z niewiadomego powodu, moją główną wyszukiwarką stała się strona www.googlc.pl (sic!) przez co jak wpisuje w pasek adresu np. wprost, to nie przekierowuje mnie na www.wprost.pl, tylko na nieistniejącą stronę googlc. Nie mam pojęcia skąd to się wzięło i nie wiem jak to zmienić. Moja przeglądarka to Firefox.

Sebcio
27-06-2009, 23:26
Moja strona główna w Firefoxie zmieniła się z google na ... http://www.szybko-szukaj.pl/. Strasznie mnie to wkurwia, jednak nie mogę ni cholery przywrócić google. Jak sobie z tym poradzić?

scheva
06-07-2009, 15:15
Mam problem, otóż zainstalowałem Asus SmartDoctor i kiedy próbuje go włączyć to wyskakuje mi komunikat: "SmartDoctor: Cannot find resource dll." Wie ktoś o co chodzi ?

scheva
15-07-2009, 22:29
Jak usunąć z ikon na pulpicie niebieską obramówkę z liter

b33k
16-07-2009, 12:16
Wklej w notatnik:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"ClassicShell"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"ForceActiveDesktopOn"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoActiveDesktop"=-

zapisz jako FIX.REG, po zapisaniu otwórz go.

scheva
19-07-2009, 13:44
Mam problem, otóż nie wiem gdzie podłączyć czytnik kart. Odchodzą od niego takie kabelkihttp://img205.imageshack.us/img205/4390/dsc00138z.jpg Moja płyta główna to Asus P5Q deluxe. Z góry jeśli ktoś mi wytłumaczy gdzie to podłączyć.

Mruvek
19-07-2009, 16:50
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic659077.html + książeczka od płyty głównej (ja tak podłączałem też przedni panel audio, czytasz co jest co, jak nie wiadomo szukasz w necie i podłączasz, jak nie działa, to raczej nie wybuchnie więc próbujesz inaczej)

scheva
19-07-2009, 18:01
Już podłączyłem

b33k
28-07-2009, 14:32
mam 14 spakowanych plików (XXXXXX.zip.001 - XXXXXX.zip.014).
czym i jak je mogę wypakować?
próbuje winrarem, 7-zipem, ale ni cholerę nie chcę się wypakować. :/

Kiler_
28-07-2009, 15:09
Rozpakuj tylko plik o numerze 1. Reszty nie tykaj. ;P

b33k
28-07-2009, 15:14
próbowałem, aż tak głupi nie jestem. :P

już sobie poradziłem. jakby ktoś miał problem niech scali pliki total commanderem i potem normalnie wypakuje win rarem. :)

Kiler_
28-07-2009, 15:15
Napisałeś "je", więc myślałem, że się tykasz wszystkich plików. ;)

misjurg
28-07-2009, 23:30
Da się jakoś zrobić, żeby w każdym oknie/folderze domyślny widok był zawsze 'Lista'? Oczywiście w Windows XP.

cleavage
29-07-2009, 12:20
Nie wiem, powinno chyba zadziałać takie coś. Ustaw ten widok, wejdź w narzędzia>opcje folderów>widok>zastosuj do wszystkich folderów. Nie wiem tylko, czy będzie to działało też w "nowych folderach" czy tylko w tych już istniejących, bo nie próbowałem tego - zawsze mam standardowy widok ; )

misjurg
29-07-2009, 14:07
'Zastosuj do wszystkich folderów' nie mogę wybrać, szare jest. :/

P@chu
29-07-2009, 15:13
za bardzo nie wiedziałem gdzie umieścić ten post więc napisze go tutaj:
znalazłem taką stronkę fastdownloadarchive.com i tam żeby ściągnąć jakiś plik trzeba uaktywnić swoje konto poprzez kartę kredytową.Jest tam zapis że kosztuje to teraz tylko 4,95$ zamiast blisko 40$(to opcja jest niedostępna-pewnie jakaś promocja czy coś tam).Wchodzę dalej(make payment) i tam jest napisane że konto uaktywniam na 30 dni za właśnie 39,95$ a nie 4$.I teraz się trochę boję że zeżre mi z kary 9 razy więcej niż piszą, może ktoś z forumowiczów już się tam kiedyś zapisywał i mi pomoże.Co o tym myślicie??

jq
03-08-2009, 16:50
An error occurred, please try again later.

Czy wam też pojawia się ten błąd przy włączaniu filmików na YT? Bo mi ostatnio dość często wyskakuje i nie wiem jak sobie z nim poradzić :/

cleavage
03-08-2009, 20:22
Mi jak takie coś się pojawi (rzadko) to wystarczy, że odświeżę stronę.

jq
05-08-2009, 00:22
Ja odświeżam stronę parę razy i muszę czekać tak czy tak :/ Wtedy żadne filmiki na YT mi nie działają.

redsfan
06-08-2009, 10:31
Hmmm dzisiaj mi się pojawił jakis error. Nie dawno instalowałem 2GB ramu, i powiem ze ogólnie komputer chodzi szybciej ale teraz jakby sie zawiesza co jakis czas na pare sekund.

A tu screen error'a, komp sie włacza dalej po nacisnieciu ok ale wolałbym zeby sie nie pokazywał.

http://tinypic.com/r/9a8niu/3

Nawet Torresowi sie ten error nie podoba, ale sie na to patrzy.

Mietek
06-08-2009, 14:59
Mam problem z archiwami programów 'od Internetu'. Żadna rozmowa nie zapisuje mi się w archiwum gadu-gadu (7.7.0) ani w strona w historii Firefoksa (3.0.12). miał ktoś z was taki problem może? jak go rozwiązać?

misjurg
30-08-2009, 20:53
Nie mogę pobierać żadnych plików z Rapidshare przez Operę. Jak tylko odpalam linka, to wyskakuje mi od razu pobieranie pliku, ale wiadomo, ma on nie więcej niż 3kb. :| Wiecie może, jak to naprawić?

emce
31-08-2009, 13:04
Masz flashgeta albo coś takiego?

misjurg
31-08-2009, 14:09
No mam, ale dobra, już jest w porządku, tylko zapomniałem edytować posta. Nagle samo zaczęło działać. :D

James
11-09-2009, 21:05
Chciałem sobie zgrać filmy na płyty i lipa, błąd. Są w formacie Real Media File (skrót chyba .rmvb nie wiem nie znam się) i kiedy chce je zgrać przez Nero Express to mi wywala błąd, że nie ten format pliku czy coś, po prostu jest zły chyba. Chciałem też ręcznie skopiować je na DVD-RW ale znowu coś wyskakuje. Macie jakąś radę na to? Konwersja? Jak tak to na jaki i czym itp itd etc m.in.? :)

Aa miał być fajny wieczór przed TV :sad:

System windows napotkał błąd...

Domino
11-09-2009, 22:07
No James, informatyk z Ciebie i nie wiesz? ;P Sam fakt tego, że nie możesz nagrać na płytę RMVB jest dziwne, poza tym tego formatu nie odtworzysz na DVD, bo żadne nie obsługuje :E Konwersja do avi, to najprostszym programem będzie WinAVI Video Converter. Przynajmniej ja jak czasami potrzebuję konwertu z rmvb, to najczęściej do avi(najbardziej chodliwy format i najbardziej uniwersalny) i tym właśnie programem ;)

James
12-09-2009, 09:33
Udało się zgrać, użyłem Nero StartSmarta i DVD nie odtworzyło, ale nie odtworzyło też płyty ze zwykłym teledyskiem, i podejrzewam że jest zakurzone bo ostatnio były ciągle z nim problemy, a więc będzie trzeba to naprawić i wtedy zobaczę czy odtwarza .rmvb i ewentualnie jak nie będzie się dało to zrobię konwerta. :) pipko

Domino
12-09-2009, 11:27
Przeczytaj uważnie co napisałem: żaden odtwarzacz DVD nie otworzy Ci pliku rmvb ;P Na kompie tak, jeśli masz odpowiedni kodek, ale na zwykłym DVD podłączonym do TV nie odtworzysz rmvb, musisz przerabiać do jakiegoś DiviX'a, więc tak jak pisałem może to być avi :]

maybac
12-09-2009, 11:41
Czy ktoś może mi wytłumaczyć o co chodzi z tym cholernem ograniczeniem na you tube ze nie moge obejrzec filmiku bo z Polski jestem? WTF?;(:-(

No to jak to ominąć?

cez
15-09-2009, 10:01
Czy ktoś może mi wytłumaczyć o co chodzi z tym cholernem ograniczeniem na you tube ze nie moge obejrzec filmiku bo z Polski jestem? WTF?;(:-(

co z tego nie rozumiesz? ja u siebie(uk) tez niektorych filmow ogladac nie moge, to bardziej sprawa jakis zastrzezen praw i takie tam anizeli limitu dla danego kraju -_-, sa sposoby by to ominac, np poprzez proxy

Kaiser
23-09-2009, 23:19
Od kilku dni mam taki mega irytujący problem z kompem. Mianowicie komputer co kilka minut, minimalizuje mi do paska grę lub film. Wszystkie najnowsze stery mam zainstalowane. O co kaman?

Sid
29-09-2009, 23:55
Mam pewien mały problem. Kiedyś mogłem w firefoxowi wpisać np. onet, i dzięki google.pl przekierowywało mnie na www.onet.pl, teraz coś mi się popsuło i jak wpisuję np. onet, to mnie przekierowuje na www.googlc.pl (sic!), nie wiem czy to wina jakiegoś wirusa, czy co? Da się przestawić, żeby znowu było www.google.pl ?

cez
30-09-2009, 15:26
Mam pewien mały problem. Kiedyś mogłem w firefoxowi wpisać np. onet, i dzięki google.pl przekierowywało mnie na www.onet.pl, teraz coś mi się popsuło i jak wpisuję np. onet, to mnie przekierowuje na www.googlc.pl (sic!), nie wiem czy to wina jakiegoś wirusa, czy co? Da się przestawić, żeby znowu było www.google.pl ?

no skoro w ustawieniach przegladarki i opcjach internetowych ustawiasz na google.pl a dalej przekierowywuje cie na googlc.pl to raczej na sete jakis wirus, dialer czy chój wie co :)

Sid
30-09-2009, 23:18
Ale ja nie widzę w ustawieniach zmiany wyszukiwarki. :D

bujarek
01-10-2009, 00:18
jak masz vistę to nie wiem, ale w xp możesz zobaczyć [X]:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts czy tam Ci nic nie wpisał wirus ;P chociaż generalnie wirusy są sprytniejsze ;P no i takie coś niszczyłoby tylko skutek, a nie przyczynę ;P

Krasnal
14-10-2009, 12:10
Te nooby, poważny problem jest.

Od jakiegoś czasu w moim komputerze po jakimś czasie działania gasł monitor, i nie dało go już się włączyć. Z wyłączonym monitorem specjalnie nie da się pracować. Jakoś tam go uruchamiałem przez awaryjny, czasem mi się udawało zmienić rozdzielczość na odpowiednią i po resecie wszystko było ok, ale po pewnym czasie wszystko się pieprzyło. W trybie VGA nie da się zmienić rozdzielczości na wyższą niż 800 x 600 i 4-bitowych kolorów, co jest strasznie uciążliwe, a przy starcie systemu albo się właśnie włącza taka rozdzielczość bądz nawet 640 x 400, albo pojawia się mnostwo czerwonych kropek, czy też jakiś tam kolorowych pasów, potem to gaśnie, i po paru sekundach znowu się pojawia. Na googlach nie znalazłem rozwiązania, choć sporo szukałem, ba, nawet nie specjalnie wiem co wpisywać.

Liczę na waszą pomoc.

Trolu
14-10-2009, 17:33
1. Albo karta graficzna się rozlatuje (przełóż kartę do innego kompa i sprawdź czy jest tak samo)
2. Albo monitor żegna się z tym światem (CRT czy LCD?)

M!cha15
14-10-2009, 17:38
Albo po prostu gniazdo od kabla na Karcie jest zwalone. Ile masz na niej wyjść na kabel od monitora ? Ja np. mam 2 i jedno z nich jest uwalone. Miałem podobne objawy jak kabel się leciutko luzował(mimo, że był dokręcony na śrubki). Jest jeszcze możliwość, że karta jest nie dociśnięta do gniazda Pci/Agp(nie wiem jakie masz). Próbuj tego co w/w.

Judzio
18-10-2009, 18:09
Miał ktoś może taki problem że jakaś strona nie chciała mu się władować w jednej przeglądarce, a w drugiej bez problemu ?

Ja np. nie mogę na swojej Mozilli odpalić Youtuba :D A w IE śmiga bez zarzutów. Sprawdzałem i stronka raczej nie jest przez nic blokowana

bujarek
22-10-2009, 18:16
Konwerter .rmvb to .avi - polecicie coś?
Nie pytam, co konwertuje, bo tyle to w Google znajdę - pytam, co polecacie (i z jakich powodów). ;P

Domino
22-10-2009, 19:02
Swego czasu James się pytał, WinAVI Video Converter, prosty w obsłudze, szybki. Problemów nie miałem nigdy z nim, jak trzeba było, to konwertował :] Może i jest coś bardziej zaawansowanego, ale nigdy z innych nie korzystałem :D

Crac
22-10-2009, 19:24
Witam wszystkich

Nie wiedziałem gdzie założyć nowy temat więc zdecydowałem się napisać post tutaj. A teraz do rzeczy.

Kupiłem pada Mante MM817 do PC. Chodzi o zmiane sterowania. Wszystko jest z początku OK. Zmieniam klawisze, potwierdzam i zabieram się do gry. A jednak w grze pozostaje stare "Domyślne" ustawienie sterowania. Jak wróce do ustawień do widzę jednak te "moje" ustawienia. co jest grane? Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.

seann
22-10-2009, 23:28
Konwerter .rmvb to .avi - polecicie coś?
Nie pytam, co konwertuje, bo tyle to w Google znajdę - pytam, co polecacie (i z jakich powodów). ;PTotal Video Converter. Dość szybki i nie psuje za bardzo jakości. Chyba najlepszy, z jakim miałem do czynienia. A miałem z wieloma.

Do niewielkich plików polecam http://zamzar.com/. ;)

Mruvek
25-10-2009, 19:37
Ja najlepszy z jakim miałem doczynienia to FormatFactory, ale głównie przez to, że jest tam wszystko w 1 programie (muzyka, filmy, obrazki) :) A TVC też miałem i uważam, że lepszy FF :D

Sid
28-10-2009, 21:27
http://img141.imageshack.us/img141/2409/remka.jpg W co nie kliknę w jakiś link, to mi się robi taka ramka. Na początku myślałem, że tylko mam tak na stronie last.fm, ale teraz się zorientowałem, że wszędzie jak kliknę mam taką ramkę. ;/ Jak to wyłączyć?

bujarek
28-10-2009, 21:49
Ja tak mam od zawsze. :lol3: To nie jest normalne?

Pewnie trzeba by zmodyfikować domyślne style przeglądarki. ;P

seann
28-10-2009, 21:57
lol, jak można nie mieć tej ramki? :P

A co Ci się działo do tej pory, jak przeglądając jakąś stronę wciskałeś Tab? ;P

Sid
29-10-2009, 01:04
Nigdy nie używałem klawisza tab. :P Wcześniej nie miałem tej ramki jak klikałem tę ikonkę lasta. :rolleyes:

Palacio
31-10-2009, 15:50
Witam mam problem z kompem. A problem jest taki iz po uruchomieniu go po jakimś czasie się wiesze pokazuje się blue screen i robi się reset. Dopiero po kilku restartach i przywracaniu systemu z ostatniej dobrej konfiguracji zaczyna działać troche dluzej ale problem nie znika. Sądze że cały problem zaczął się po wgraniu Creation Master 10. Po wlaczeniu owego programu i kliknieciu w jakąs ikonke edycji czy to ligi czy piłkarza właczał mi się blue screen z przenoszeniem pamięci fizycznej , i tak kilka razy miałem bo zawsze sie łudziłem że program w koncu załapie i będzie dobrze działał. W końcu jednak zrezygnowałem. Ale error z przenoszeniem pamieci fizycznej nie zniknal po przestaniu uzywania cm10. Ten sam niebieski screen zaczał mi się pojawiać przy zwykłej pracy przy komputerze. Najpierwsz myszka nie mozna niczego wlaczyc , pozniej myszka staje, słychać czasamio krotki pisk. Niebieski screen restart. I tu moje pytanie czego może to być wina co się spierniczyło. Co trzeba zrobić żeby się tak nie zawieszał?

wisien
31-10-2009, 17:19
Witam mam problem z kompem. A problem jest taki iz po uruchomieniu go po jakimś czasie się wiesze pokazuje się blue screen i robi się reset. Dopiero po kilku restartach i przywracaniu systemu z ostatniej dobrej konfiguracji zaczyna działać troche dluzej ale problem nie znika. Sądze że cały problem zaczął się po wgraniu Creation Master 10. Po wlaczeniu owego programu i kliknieciu w jakąs ikonke edycji czy to ligi czy piłkarza właczał mi się blue screen z przenoszeniem pamięci fizycznej , i tak kilka razy miałem bo zawsze sie łudziłem że program w koncu załapie i będzie dobrze działał. W końcu jednak zrezygnowałem. Ale error z przenoszeniem pamieci fizycznej nie zniknal po przestaniu uzywania cm10. Ten sam niebieski screen zaczał mi się pojawiać przy zwykłej pracy przy komputerze. Najpierwsz myszka nie mozna niczego wlaczyc , pozniej myszka staje, słychać czasamio krotki pisk. Niebieski screen restart. I tu moje pytanie czego może to być wina co się spierniczyło. Co trzeba zrobić żeby się tak nie zawieszał?
Ja bym powiedział z opisu, że to wina przegrzewania się ramów lub procka ale nei będę wyrok9ował:]

x_adam
01-11-2009, 14:05
Od czego zależy prędkość ściągania torrentów ? Bo ściąga mi się po 30 kb/s a normalnie pliki mi lecą po 150 kb/s. Ściągam przez uTorrent.

Domino
01-11-2009, 14:42
Ja bym powiedział z opisu, że to wina przegrzewania się ramów lub procka ale nei będę wyrok9ował:]

No to jest bardzo prawdopodobne, a może kolega Palacio jakiś overlocking procka czy innych podzespołów robił? A jakieś nowe stery do czegoś wgrywał? Bo może tu być problem. Być może jakiegoś wirusa blue screen wywołuje? Zależy też jakie są kody błędu, etc. Ogólnie dobrze by było jakiś screen z tym blue screenem ;P, zawsze jest coś więcej napisane i być może będzie można dojść co psuje zabawę.

seann
01-11-2009, 15:54
Od czego zależy prędkość ściągania torrentów ? Bo ściąga mi się po 30 kb/s a normalnie pliki mi lecą po 150 kb/s. Ściągam przez uTorrent.Generalnie, to zależy od ilości seedów i peerów, a dokładniej od ich ilorazu, czyli im więcej seedów przypada na jednego peera, tym lepiej. Wpływ, co chyba oczywiste, ma też obciążenie Twojego łącza przez pobieranie innych plików w tym samym czasie. No i ostatnią sprawą jest program, którego się używa, bo podobno są lepsze i gorsze. Ja używam BitTorrent i jestem z niego w pełni zadowolony. Ale jak mówię, najważniejszy jest stosunek ilościowy wysyłających do pobierających. ;) Chyba, że o czymś nie wiem. ;P

maybac
01-11-2009, 16:52
Znalazłem grę w którą grałem jak szczylem małym byłem, Alladin się zwie, teraz ją ściągnąłem i pograć bym chciał ale uruchomić nie umiem ;/
Wytłumaczy mi ktoś co i jak z tym dosBoxem?

Mruvek
01-11-2009, 18:15
odpalasz dosboxa, konfigurujesz i odpalasz grę :D

http://www.staregry.pl/?c=_pg&i=11

redsfan
01-11-2009, 18:54
Erm wlasnie sobie sprawilem fresh install Windows'a 7. Teraz chce sformatowac drugi dysk twardy, ten bez OS, ale jak sie za to brac? Komandy nie dzialaja, a prawym i formatuj tez nie. Aha, i jak se zalatwic polskie litery :D?

maybac
01-11-2009, 19:27
E no kvrwa nie działa mi ten dosBox :/
robię tak jak każą ale w punkcie 4. jak wpisuję gdzie jest ta gra to mi wyskakuje że folder nie istnieje. Co jest? :-<
Cholera, już mam :P

Gówno jednak nie działa. Dupa, "pomuszcie".

emce
01-11-2009, 20:27
Erm wlasnie sobie sprawilem fresh install Windows'a 7. Teraz chce sformatowac drugi dysk twardy, ten bez OS, ale jak sie za to brac? Komandy nie dzialaja, a prawym i formatuj tez nie. Aha, i jak se zalatwic polskie litery :D?

Odpal komputer z płyty z Windowsem i tam działaj

redsfan
01-11-2009, 20:56
Eh stara dobra metoda delete zadzialala :D

Kaiser
02-11-2009, 12:34
Potrzebuję jakiś prosty programik do nagrywania filmików przez kamerę internetową. Dodam że mam wbudowaną kamerę do monitora (monitor ASUS VK193D).

Santos
06-11-2009, 18:19
Witam

Mam dwie klawiatury jedną normalną a drugą z przejściówką na USB i nie chce mi czytać tej klawiatury co jest na USB jak podlaczam to raz mrygną kontrolki i gasna i nie dziala ;/ .

Prosze o pomoc

seann
09-11-2009, 18:05
Jest tu ktoś dobrze ogarnięty w pisaniu stron internetowych?

M!cha15
09-11-2009, 20:32
Jest tu ktoś dobrze ogarnięty w pisaniu stron internetowych?

W czym problem ? Html, css a może jakiś cms ?

Kaiser
09-11-2009, 21:53
Ktoś wie jak otworzyć prezentację w formacie pptx? Mam kilka takich prezentacji a Power Point z 2003 roku nie potrafi ich otworzyć. Nie mam zamiaru instalować najnowszego Office'a, chyba że będzie to konieczne:)

jq
09-11-2009, 21:56
Spróbuj zmienić format na ppt, albo popytaj znajomych kto ma Office'a najnowszego, żeby ci nadpisał w formacie ppt (.pptx jest od 2007)

emce
10-11-2009, 18:09
Wie ktoś jak zrobić w Mirandzie, żeby statusy online i away były alfabetycznie, a dopiero niżej invisible i offline? Jak w gg.

Trolu
10-11-2009, 18:27
Ktoś wie jak otworzyć prezentację w formacie pptx? Mam kilka takich prezentacji a Power Point z 2003 roku nie potrafi ich otworzyć. Nie mam zamiaru instalować najnowszego Office'a, chyba że będzie to konieczne:)

http://www.softpedia.com/get/Office-tools/Other-Office-Tools/Batch-PPTX-TO-PPT-Converter.shtml

spróbuj tym, shareware, ale powinien mieć jakieś podstawowe funkcje.

bujarek
10-11-2009, 19:41
Swego czasu James się pytał, WinAVI Video Converter, prosty w obsłudze, szybki. Problemów nie miałem nigdy z nim, jak trzeba było, to konwertował :] Może i jest coś bardziej zaawansowanego, ale nigdy z innych nie korzystałem :D

Total Video Converter. Dość szybki i nie psuje za bardzo jakości. Chyba najlepszy, z jakim miałem do czynienia. A miałem z wieloma.

Do niewielkich plików polecam http://zamzar.com/. ;)

Ja najlepszy z jakim miałem doczynienia to FormatFactory, ale głównie przez to, że jest tam wszystko w 1 programie (muzyka, filmy, obrazki) :) A TVC też miałem i uważam, że lepszy FF :D

Głupio mi, że nie podziękowałem...
Dzięki. :P

carmel
10-11-2009, 21:26
Jak zmienić kolejność bootowania w Linuksie bez interfejsu graficznego? Tzn. takim z samym wierszem poleceń.

Bo kupiłem laptop i chcę zainstolować Windows. W komputerze miałem od razu 'Linpus Linux LiveCD Edition v9.2'. Nie ma - jak powiedziałem - interfejsu graficznego, lecz wiersz poleceń.

boba
10-11-2009, 22:35
witam . jest ktos moze kto orientuje sie w komputerach? bardzo prosze o odzew

M!cha15
10-11-2009, 22:40
chyba ten temat został stworzony w celu pomocy dot. pc, więc zadaj w nim pytanie, a zapewne ktoś Ci pomoże.. :rolleyes:

wisien
11-11-2009, 23:02
Jak zmienić kolejność bootowania w Linuksie bez interfejsu graficznego? Tzn. takim z samym wierszem poleceń.

Bo kupiłem laptop i chcę zainstolować Windows. W komputerze miałem od razu 'Linpus Linux LiveCD Edition v9.2'. Nie ma - jak powiedziałem - interfejsu graficznego, lecz wiersz poleceń.

A kolejności bootowania się czasem w biosie nie zmienia?

Sid
14-11-2009, 23:34
Co tu dużo mówić. Jestem kretynem. Grałem w PES, wkurzyłem się, bo Torres znowu nie dał rady uderzyć piłki i zacząłem na wariata naciskać wszystkie klawisze. A żaden piłkarz nie reaguje, resetuje kompa, a tu dalej nie działa klawiatura, no ładnie. :| Męczyłem się i męczyłem, a tu nic. Na szczęście po jakimś czasie znalazłem starą klawiaturę, podłączam i...nie działa! Więc przyszło mi na myśl, że może kombinacją klawiszy zablokowałem klawiaturę. Na szczęście Mama ma laptopa, więc poszukałem, wiele takich pytań, tyle samo odpowiedzi, a każda inna. Żadna nie działa. Straciłem nadzieję, poszedłem oglądać Mam Talent. Koniec, włączyłem laptopa, okazało się, że mam tam na swoim profilu zainstalowanego Tlena (co ciekawe, dwa lata temu nie miałem jeszcze nikogo z CF na gg/tlenie, teraz mam 17 osób :|) Dorwałem kumpla, a ten pisze, żeby sprawdzić w biosie, czy jakaś klawiatura działa, i żeby się przekonać, czy to wina klawiatury, czy biosa. Klawiatura której używałem, nie reagowała, na szczęście ta stara zareagowała. Włączam windowsa, a tu dalej nic, nie można pisać. ;/ Ale zacząłem klikać ESC i strzałki i zadziałało! o_O Już się ucieszyłem, że jakąś kombinacją odblokowałem, i podłączam nową, niestety ta nie działa. Zostałem ze starą, brudną i niewygodną klawiaturą. ;/ I tak się zastanawiam, co się stało z tą nowszą, no bo dziwne, żeby klawiatura się popsuła od naciśnięcia kilku klawiszy na raz. Bo to nie było żadne przywalenie pięściami czy coś, tylko tak przejechałem palcami. Jeszcze jutro przejdę się do kumpla i sprawdzę, czy u niego będzie działać. Ale w sumie, to HP, to co się dziwić, myszka się popsuła po paru miesiącach, chociaż powodów już nie pamiętam.

seann
14-11-2009, 23:42
(...) zacząłem na wariata naciskać wszystkie klawisze. Bo to nie było żadne przywalenie pięściami czy coś, tylko tak przejechałem palcami.
Stary, sam siebie oszukujesz. :D

Sid
15-11-2009, 00:26
Wariat nie musi od razu przywalać z pięści. :D Ja dałem z płaskiego. ;P

Już miałem nadzieję, że już jakoś mi pomożesz, a tylko się czepiasz. :sad:

bujarek
15-11-2009, 10:19
zacząłem na wariata naciskać wszystkie klawisze

bo dziwne, żeby klawiatura się popsuła od naciśnięcia kilku klawiszy na raz

To ile ich było? :P

Chyba że Twoja klawiatura ma góra kilka klawiszy i wcisnąłeś wszystkie jednocześnie. ;P
do czepialskich: tak, wiem, w tym pierwszym cytacie nie ma nic o jednoczesnym wciskaniu :p

Ja bym sprawdził, czy klawiatura się zepsuła, czy nie (tzn. czy u kumpla działa) i dopiero wtedy się zastanawiał, co dalej. :D

Sid
15-11-2009, 12:27
Ta, i to niby ja nabijam i piszę bezsensowne posty. :rolleyes:

Mruvek
18-11-2009, 14:44
Zamówione głośniki T6100, potrzebne do tego jakaś elo fajna karta dźwiękowa, czy wystarczy wbudowana w P5K :)?

Trolu
18-11-2009, 15:10
Kup elo fajnego Sound Blastera jakiegoś, kupisz raz i 15 lat pociągnie.

Mruvek
18-11-2009, 22:12
Tylko wolałbym nie kupować żadnego i też będę zadowolony chyba, bo ja za bardzo dźwięków nie rozróżniam, więc i tak na razie nie kupię. W sumie nie wiem po co tutaj się pytałem..:rolleyes:????

Domino
20-11-2009, 20:06
Panowie, szybka piłka, muszę zrobić sprawozdanie z wycieczki w formie elektronicznej, zdjęcia + opisy. Nie wiem, możecie coś polecić oprócz PowerPointa? Bo kurna pomysłu nie mam, a coś oryginalnego przydałoby się ;P

wisien
20-11-2009, 22:31
Tylko wolałbym nie kupować żadnego i też będę zadowolony chyba, bo ja za bardzo dźwięków nie rozróżniam, więc i tak na razie nie kupię. W sumie nie wiem po co tutaj się pytałem..:rolleyes:????

ale różnica między Integrą a słabym soundblasterem najczęściej jest już dosyć sporo, że nawet jak za dobrego słuchu nie masz to powinieneś ja wyczuć:]
To nie jest wielki wydatek a się opłaca.

Tak naprawdę dźwięk jest tak dobry jak najsłabszy element układu. Więc jechanie na integrze jets marnotrawstwem tych głośników.

Mlody
24-11-2009, 18:43
Panowie mam 2 pyt. przysłali mi Ubuntu z Francji czy jest w tym j.polski? i czy pójdzie na procku 800 i 256ramu?Wuja ma takiego kompa i chciałbym mu zainstalować ale nie wiem czy mu na tym odpali

ml7733
24-11-2009, 19:39
mlody113a zakładam, że chodzi o Ubuntu 9.xx . Spolszczenie raczej z neta z aktualkami możesz pobrać. Komp powinien uciągnąć tę dystrybucję, ale bez fajerwerków.

Mlody
24-11-2009, 20:57
kumpla się pyt. to powiedział że powinien być j. polski na płytce,na wuja kompie jest win xp i jakoś mu chodzi a chyba linux mniej obciąża kompa nie?

Mlody
20-12-2009, 19:54
Sory za post pod postem ale mam pyt. czy da się po adresie IP dowiedzieć w jakiej mniej więcej okolicy mieszka?Bo pisze do mnie niby laska z Bydgoszczy i chciałbym tak orientacyjnie się dowiedzieć w którym krańcu mieszka,da się coś takiego zrobić a jeśli tak to jak?

Trolu
20-12-2009, 19:57
Zapytaj się jej o dzielnicę i osiedle to ci odpowiem.

Domino
20-12-2009, 20:07
Oj nie wiem, czy aż tak dokładnie sprawdzisz ;) Są różne strony w necie, ale bardziej Ci pokażą dostawcę neta niż miejscowość, z której pochodzi IP. Poza tym ochrona danych osobowych etc. Ja swój adres wklepałem, to pokazało mi Warszawę, Neostrada Plus i kilka innych pierdół, a do stolicy mam 80km ;P

Mlody
20-12-2009, 20:14
Ale chciałbym wiedzieć gdzie ta osoba mieszka koło czego czy aby nie mieszka w Wielkopolsce i to mi wystarczy.Nie chce nr. domu tylko ogólnie gdzie mieszka ta osoba.

Trolu
20-12-2009, 20:28
tak ciężko zapytać wprost: Skąd jesteś? Jak rozmawiasz z normalnym człowiekiem to odpowie zgodnie z prawdą.

emce
20-12-2009, 20:39
start, uruchom, cmd, piszesz: tracert ip

To powinno Ci mniej więcej pomóc.

maybac
22-12-2009, 21:17
Kurczę pomóżcie mi bo mnie penis strzeli. Miałem kiedyś problemy z dźwiękiem w niektórych grach- Alone in the Dark. Mianowicie w filmikach nie słyszałem głosu. W trakcie gry wszystko było ok, ale cut-scenki były rozwalone. Nie wiedziałem co zrobić, wszedłem na pomoc cd--projekt, tam kazali zmienić w panelu sterowania->dźwięk i urządzenia audio->ustawienia głośników-> zaawansowane i wybrać słuchawki stereo. Pomogło, pograłem, było ok.

Wczoraj zainstalowałem Kane&Lynch i znowu coś się jebie. W filmikach jest głos, ale jeśli coś słyszałbym w obu słuchawkach to gówno jest bardzo cicho. Przykład- kiedy strzelam to praktycznie nie słyszę wystrzału, kiedy kompani strzelają, aż po uszach wali. Kiedy któś coś do mnie mówi to muszę się do niego bokiem obracać, żeby był w jednej słuchawce, wtedy jest ok. Co mam zrobić żeby to naprawić? Proszę o pomoc, bo gierka fajna, pograłbym sobie a tak się nie da.

Moja karta dźwiękowa to jakby co Realtek HD
Zainstalowałem nowe stery i w ogóle dźwięku nie mam...

Zrobiłem/

Dreyes
24-12-2009, 16:30
Witam, mam taki problem. Ostatnio robiłem formata na moim lapku. Przed formatem gra CoD MW2, działała normalnie a teraz zacina się.

Wiecie co jest, przyczyną takiego stanu rzeczy? ( uprzedzam, że sterowniki do karty graficznej instalowałem )

Domino
24-12-2009, 19:34
Ciekawostka, a stery te same co poprzednio wgrałeś? Nie wiem co może być bezpośrednią przyczyną, wiem że kiedyś instalując system, nie mogłem wgrać sterów od dźwięku, znaczy instalować się instalowały, ale w głośnikach cisza. Ponowny reinstal systemu i poszło. Może w trakcie instalacji system się coś zwalił?

Mruvek
25-12-2009, 11:53
Albo tak jak Domino miał z dźwiękiem, Ty masz z grafiką?

t-muss
29-12-2009, 19:32
Zniknęły mi z Firefoxa wszystkie zakładki i historia z komunikatem 'System zakładek i historii nie będzie działał, ponieważ jeden z plików programu Firefox jest używany przez inną aplikację. Niektóre programy związane z bezpieczeństwem mogą powodować ten problem' . Jak to naprawić?

roma
02-01-2010, 21:55
Panowie mam problem,mam system Windows 7 i jak wejde np.na dysk D to ładuje mi się wolno pasek chodzi o ten:

http://images35.fotosik.pl/98/a3fa8060047d795f.jpg


o co kaman?

emce
02-01-2010, 23:52
A w czym Ci to przeszkadza?

roma
03-01-2010, 14:54
Długo się ładuje lekko wku...a

Mruvek
05-01-2010, 18:11
Może masz syf, to się wolno ładuje :D?

Ja mam problem z padem od Xboxa podłączonym do PC, w Street Fighterze jest ok, Resident Evil wszystko ok, ale w PES2010 nie można wybrać nic z menu, bo samo wszystko lata, lewy analog przesuwa się pod dotknięciu go zaledwie, to samo w kalibracji, nie mogę ustawić go w pozycji 0 bo sam się przesuwa w którąś stronę :/ jakiś plan?

roma
05-01-2010, 20:26
ta świeży system i syf :lol3: :D

maybac
05-01-2010, 20:57
ta świeży system i syf :lol3: :D

A gdzie napisałeś że masz świeży system?

Sebcio
11-01-2010, 13:10
Misiaki ratujcie!
Mam problem z ... właśnie, z czym? :S Za każdym razem jak otwieram przeglądarkę (czy to Mozillę, czy IE) to wyskakuje mi taka strona startowa, a powinno wyświetlić się google.pl

http://img209.imageshack.us/img209/4523/beztytuujxr.th.jpg (http://img209.imageshack.us/i/beztytuujxr.jpg/)

A na domiar złego google w ogóle nie chce mi się otwierać - zawsze pokazuje się to dziadostwo! :/
Dodam, że w laptopie mam to samo i siostra na swoim komputerze także. Wina Wi-Fi, czy co?

(Skanowałem kompa i wirusów nie mam)

HELP!!!

Mlody
11-01-2010, 14:47
sprawdź:
Narzędzia -> Dodatki, tam znajdź Fast browser search i wybierz Uninstall.
a jeśli nie pomoże to
Wpisz w adres przeglądarki:

Kod: Zaznacz cały
about:config


Następnie w filtrze wpisz:

Kod:Fast

i zatwierdź. Powinny zostać tylko wpisy od Fast browser search. Klikając prawym możesz każdy z nich zresetować.
jeśli nie pomoże dawaj do mnie na gg lub PW to pomyślimy jak to usunąć.

Sebcio
11-01-2010, 16:49
Ooo... Nie spodziewałem się tak szybkiej pomocy :D

Dzięki Młody! :*

redsfan
11-01-2010, 22:59
Mam problem z laptopem. Samsung Q1 Ultra. Pierwsze ze ma wielka szramę na ekranie, przez to nie działa touchscreen. Czy takie coś da się zreperować? Drugi problem. Nie ma tam CD-Drive, a potrzebuje zainstalować Windows'a. Próbowałem przez USB, ale coś idzie źle bo jakiś plik się nie instaluje.

POMOCY :D!

Mlody
12-01-2010, 16:55
1 ci nie pomogę bo nie mam lapka a w 2 może byś od nowa nagrał na pendrive system?Albo 2 sposób musiałbyś sobie załatwić zewnętrzny napęd DVD pod port USB(używane koło 60zł),a jeśli cie nie stać to można zawsze pożyczyć.tak mi się wydaje.

Mlody
14-01-2010, 15:26
Trochę minęło ale teraz to ja mam pyt. znacie strony gdzie np. dajesz fote i on dodaje do jakiegoś filmu?Chodzi mi o to że jest film i można dodać swoje zdjęcie a potem w filmie jest twoje zdjęcie?Jeśli ktoś zna adres strony to proszę na PW lub tutaj ewentualnie gg.

roma
15-01-2010, 11:41
Jak się ogląda w Windows 7 filmy na pulpicie? kiedyś mi kumple puszczał film tylko, że na Viscie,kilka razy kliknął i już.

Kaiser
21-01-2010, 21:22
Czy powodem przycinających się gier, może być uszkodzony wiatrak w karcie graficznej? Coś niedobrego dzieje się z tym wiatrakiem, bo nie dość że strasznie "charczy", to jeszcze bardzo wolno się kręci.

M!cha15
23-01-2010, 08:55
Uszkodzony wiatrak na pewno ma mniej obrotów, a co za tym idzie, całe chłodzenie jest mniej wydajne. W związku z tym, temperatura znacznie wzrasta. Jako, że karty graficzne(procesory zresztą też), mają opcję, aby obniżać szybkość całego układu graficznego w przypadku zbyt wysokiej temperatury. W twoim przypadku prawdopodobnie ma to zastosowanie. Słabe chłodzenie -> wysoka temperatura nawet na 'luzie' -> granie w gry 3d -> wzrost i tak już wysokiej temperatury -> włączenie przez kartę grafiki systemu zabezpieczającego przed przegraniem, czyli obniżenie taktowań, itd. -> spadek FPS w grze -> wyłączenie gry(bo bez sensu grać w grę przy 10FPS'ach) -> spadek temperatury i wyłączenie systemu przed przegraniem. Wszystko zatacza koło. Tak więc teraz twoja decyzja. Albo wysyłasz kartę na gwarancje, albo kupujesz nowe chłodzenie. Wysyłka na gwarancje to 2-3 tygodnie bez kompa, no chyba że masz zintegrowaną jakąś w mobo, albo jakąś zapasową, starą pod ten sam slot co obecną. Kupno nowego chłodzenia, to wiadomo, na pewno będzie wydajniejsze od tego co masz teraz(bo zapewne masz chłodzenie, które już było razem z kartą) i do tego znacznie cichsze. Twój wybór :)

Mruvek
24-01-2010, 02:20
Pany, potrzebny program który rozszerza możliwości ctrl+c, w sensie jak chcę skopiować 3 linki na raz i później w 3 miejsca wkleić

Edit:

Polecam ClipX, dokładnie o to mi chodziło :)

Mruvek
25-01-2010, 22:42
sory za jeden pod drugim, ale nikt nie zauważy. Częsty BSoD czego może być przyczyną? Nie pojawia się przy określonej czynności, po prostu reset i wraca do normy. Win7 RC1 możliwe, że tak mnie straszy ?

emce
25-01-2010, 23:28
sory za jeden pod drugim, ale nikt nie zauważy. Częsty BSoD czego może być przyczyną? Nie pojawia się przy określonej czynności, po prostu reset i wraca do normy. Win7 RC1 możliwe, że tak mnie straszy ?
Możliwe, w końcu to tylko RC. U mnie potrafił się zawiesić na 3 minuty, żeby za chwile jak gdyby nigdy nic działać dalej.

marek_beckham
02-02-2010, 16:19
Witam.
Mój problem polega na tym iż chcę nagrać obraz płyty na dvd. Niestety, nie mieści się on na płycie dvd 8 gb.
Proszę o jakąś radę. Jak zmniejszyć plik, aby zmieścił się on na płycie?
Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję.

Pozdrawiam.